Spielklasse 1 9 9 1 / 9 2   1 9 9 2 / 94   1 9 9 3 / 9 4    
Verbandsliga
Schach-
verband
Mittelrhein
    Spielrunden, SVM Mitte       Spielrunden, SVM Ost         Spielrunden, SVM Mitte                                 Spielrunden, SVM Mitte                              
Br Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 E.: Br Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 E.:   Br Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 E.:     Br Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 E.:      
1 Horstmann 1 1 0 0 0 0 1 0,5 1 1 1 6,5 1 Sondermann 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 e 5   1 Horstmann 1 0 1 0 1 1 0 1 0,5 0 1 6,5     1 Horstmann  M 0,5 0,5 0 0,5 1 1 1 0 e 0,5 ? 5      
2 Hundsdörfer 0 0,5 0 0 0 0,5 0 0,5 0,5 0 1 3 2 Hillebrand 0 0 0,5 1 0 0 0 0 1 0 e 2,5   2 Moritz           M 1 1 0 0,5 1 0 0 0,5 0 0 0,5 4,5     2 Berning 1 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0 e 0 0,5 4,5      
3 Nenner 0,5 0 0,5 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 e 0,5 3,5 3 Rinn 0,5 1 0 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0,5 e 4,5   3 Drewelius,D. 1 0,5 0,5 0,5 1 1 0,5 0 0 1 1 7     3 Drewelius,D. 0 1 0 0,5 0 0,5 0 0,5 0 1 3,5      
4 Moritz           M 0 0 0 1 0,5 0 0,5 0,5 1 1 1 5,5 4 Braasch      M  1 e 0,5 0 0 1 0,5 0,5 0 0,5 0 4   4 Berning 0 0,5 0 1 1 1 1 1 1 1 0 7,5     4 Rinn 1 0,5 0,5 0,5 1 e 0,5 0,5 0,5 0,5 5,5      
5 Marosvary 0 1 0 0,5 e 0 e 0,5 e 0 0,5 2,5 5 Kruppa 0 0 0,5 0,5 1 1 e 0 0,5 0 e 3,5   5 Rinn 0,5 0,5 0,5 1 1 1 0 1 1 0 0 6,5     5 Moritz 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 e 1 5      
6 Dehmel e 1 0 0 0 e 1 e 1 0,5 0 3,5 6 Wagner 1 0,5 0 0 0 e 0 1 0,5 0,5 e 3,5   6 Nenner 0,5 e 0,5 0,5 ek 0,5 0,5 0,5 0,5 1 e 4,5     6 Dehmel 1 0,5 0,5 0,5 1 1 1 e 0,5 0,5 6,5      
7 Drewelius,D. 1 1 1 1 0,5 0,5 1 0,5 1 1 e 8,5 7 Jessensky 1 0,5 0,5 0 0,5 0 0 0,5 e 0 e 3   E Braasch 0,5 ek 0 e 0,5 e     0,5 0   1,5     7 Zaschke e 1 0 0,5 1 0 e 1 e 1 4,5      
8 Berning,B. 0,5 e 1 0,5 0,5 0 1 0,5 1 1 1 7 8 Bantleon 1 e 0 e 1 e e 0 e e 0 2   7 Hillebrand 0,5 1 0 1 1 0,5 0,5 0   0 0,5 5     8 Nenner 0,5 1 0,5 1 1 0 e 1 0 0,5 5,5      
E Jeschonnek                       0 E Kopp                           8 Dehmel   1   0 1 0,5 0,5 1 1 1 1 7     E Wagner 0,5         0           0,5      
E Etemadi 0           0         0 E Görgen,C.   0   0               0   E Zejewski   0,5                   0,5     E Görgen,C.             0 1       1      
E Schmitz,E.   0       0           0 E Zukunft   0,5                 0 0,5   E Wagner                     1 1     E Utler             1   1     2      
E Hoppe         0             0 E Djavaheri         0         1   1                                   E Hillebrand               0       0      
E Weingarz               0,5       0,5 E Zimmermann           1 1         2                                   E Antonioli                 1     1      
E Zejewski                 0,5 0,5   1 E Hempel                 0     0           I Platz 2               E Nolden                 0,5     0,5      
E Mandt                     0,5 0,5 E Karwatzki             0,5         0,5                                                          
          I Platz 6         E Becks                 0   0 0                                 I Platz ?                
                  E Fennekohl     II Platz 12
Abstieg
      0 0                                                          
                  E Heeren           0 0                                                          
                            E  -ohne-           0 0                                                                    
                            E  -ohne-                     0 0                                                                    
Ergebnis: 3 4,5 2,5 3 1,5 1,5 5 4 6,5 5 5,5 42 Ergebnis: 4,5 3,5 2 2 3 4,5 3 3,5 3,5 2,5 0 32   Ergebnis: 5 5 2,5 4,5 7,5 5,5 3 5 4,5 4 5 51,5   Spielrunden     Ergebnis: 4,5 5,5 3 4,5 6 3,5 4,5 4,5 3,5 5,5 0 45   Spielrunden      
                                                                                                                                                                         
Bezirksliga
Schachbezirk Bonn
Br Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9     E.:     Br Name 1 2 3 4 5 6 7 8       E.: Br Name 1 2 3 4 5 6 7 8   E.:   Br Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9     E.: Br Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 E.:    
1 Puschkeit 1 0,5 ek 1 0 1 0,5 1 0,5     5,5     1 Wagner 0 0,5 0,5 0,5 0 e 0 0       1,5 1 Bantleon e e 1 0 0 0,5 e 0   1,5   1 Wagner        M 1 0 1 1 0,5 1 0 e 1     5,5 1 Görgen,C. 0 e 1 1 1 0,5 1 1 1 6,5    
2 Etemadi 0,5 0 1 1 1 0 0 1 0     4,5     2 Zaschke 0,5 1 0,5 0 0 0 0,5 0,5       3 2 Görgen,C. 1 1 0 0 0,5 1 0 0   3,5   2 Etemadi 0 1 0,5 1 0,5 0 0 0,5 1     4,5 E Hillebrand   1     0,5 0   1 1 3,5    
3 Heitsch 0 0,5 0,5 e e e 1 0 0     2     3 Puschkeit e e e e e e e e       0 3 Zech 0,5 0,5 0 e 0 0 0 1   2   3 Puschkeit 0,5 1 0 1 1 0,5 0 0 0,5     4,5 2 Utler 1 0,5 1 1 1 e 0 0 1 5,5    
4 Schmitz,E. 0 0 1 1 0 1 1 1 0     5     4 Kruppa e 0 0,5 0 0,5 1 e 1       3 4 Antonioli      M 0 1 1 0 1 1 1 0,5   5,5   E Braasch   e       1   1       2 3 Antonioli       M 0,5 1 1 0 1 0 0 1 0 4,5    
5 Görgen,C. 0 1 0,5 0,5 0 1 0 0 1     4     5 Etemadi 1 1 0 1 0,5 0 1 1       5,5 5 Nolden 0 0,5 0 1 0,5 0 0 0,5   2,5   4 Jessensky 1 1 0 0,5 0 0 1 1 1     5,5 4 Zejewski 0 0,5 1 0 F         1,5    
6 Hoppe 0 e 1 0 e 1 0 0,5 e     2,5     6 Jessensky 1 1 0,5 0,5 e 1 1 1       6 6 Zejewski 0,5 0,5 1 0 1 0 1 0,5   4,5   5 Schmitz,E. 0,5 1 1 1 1 0,5 1 0,5 0,5     7 5 Zech 0,5 0 0,5 0 e 1 0 0,5 e 2,5    
7 Djavaheri 1 e e e e 0,5 1 1 0     3,5     7 Djavaheri 0,5 0 0,5 1 0 1 0 e       3 7 Utler 1 e 1 0 1 1 1 1   6   6 Kruppa 0 0 0,5 1 1 0 0,5 0,5 0,5     4 6 Nolden 1 0,5 1 1 1 0 1 1 1 7,5    
8 Zimmermann M 1 e e 0,5 0 1 1 0 0     3,5     8 Zimmermann M 0 1 e e e 0 1 1       3 8 Böger 0 0,5 e 1 1 0 1 0   3,5   7 Djavaheri 1 0,5 0 1 1 0,5 0 1 1     6 7 Weber,M. 0 0,5 1 1 1 1 0,5 1 1 7    
E Antonioli   1 1     1           3     E Marosvary         1     1       2 E Hoppe                       E Heitsch   0,5   0,5               1 8 Hempel 0 e 1 e 0 0,5 1 1 0 3,5    
E Nolden   0,5       0,5           1     E Heitsch 1   1   0   0,5 1       3,5 E Zukunft     0       1     1   8 Zimmermann 1   1 e 1 e 0 0 1     4 E Bantleon                        
E Utler   1 1     III Platz 4   2     E Czech 0,5   1     II Platz 3   1,5 E Schmitz,E.   0,5   1           1,5                               E Karwatzki   1   0           1    
E Steven     1   0   1     E Karwatzki   1   1     2 E Klein   1 III Platz 4     1           II Platz 3           E Göbel         1         1    
E Weber,M.       1 0   1     E Weber,M.     0 1     1 E Wenke 0,5       0,5                     E Delion II Platz 3
Aufstieg
1       1    
E Böger       1               1     E Mandt         0 1           1                                   E Dr.Schneider   1   0,5 1,5    
E Göbel   Bojcevic > 0,5       1     1,5     E Göbel           0 1         1                                                                        
Ergebnis: 3,5 4,5 7 6 1,5 7 4,5 4,5 2,5 0 0 41     Ergebnis: 4,5 5,5 4,5 5 2 4 5 6,5       37 Ergebnis: 3,5 5,5 4 3 5 3,5 5 3,5 0 33   Ergebnis: 5 5 4 7 6 3,5 2,5 4,5 6,5     44 Ergebnis: 3 5 7,5 4 6,5 4 4,5 6,5 5,5 46,5    
                                                                                                                                                                         
Bezirksklasse
Schachbezirk Bonn
Br Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9     E.:     Br Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9     E.:     Br Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9     E.:      
1 Antonioli      M 0,5 0 0 1 1 0 1 0 1     4,5     1 Schmitz,E 0,5 1 0 0,5 1 0 0 0 1     4     E Marosvary       0     0 0       0 << Kls-Wertung aus taktischen Gründen. Spieler derzeit in HH      
2 Steven 0 e 0 0 0,5 1 1 1 1     4,5     2 Klein 1 0 0 0 0,5 0 1 0 0     2,5     1 Göbel 0,5 1 0 0 e 1 e 1 1     4,5      
3 Nolden 0 0,5 1 0 0 0 1 0,5 1     4     3 Mandt 0,5 1 0 1 0 0,5 0,5 1 0     4,5     2 Mandt 0 0 1 e 0,5 0 e 0,5 0,5     2,5      
4 Weber,M. 0 0,5 0 0,5 0,5 0,5 1 0 e     3     4 Karwatzki e 0,5 1 0,5 1 0 0 0 0     3     3 Karwatzki 0 e e 0,5 1 0 1 0,5 1     4      
5 Zejewski 1 1 1 1 1 1 1 e e     7     5 Hempel        M 0,5 1 0 1 1 0,5 0 0,5 0     4,5     4 v.Itter 1 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5     2      
6 Utler 0,5 1 1 1 1 0 1 1 1     7,5     6 Göbel 0,5 0 1 1 1 1 1 e 0,5     6     5 Höhne          M 0 0 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 1     5      
7 Böger 1 e 1 0 1 0 1 0 1     5     7 Weber,M. 0,5 1 1 0 1 0 1 0,5 1     6     6 Arnold 0 e e 0 1 e e 0 e     1      
8 Göbel 0,5 e 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1     4     8 Olaizola e 0 1 0 e e   e e     1     7 Fischbach 0 0,5 0 e 0,5 0,5 0,5 1 0     3      
E Karwatzki   1                   1     E Dr. Thiel                             8 Bayer 0 0 1 e 0 0 0,5   1     2,5      
E Thiel   1                   1     E Kössler 1                     1   und: è   E Olaizola Klein > 1       0,5         1,5      
E Kössler   0             1     1     E Eich 0               1     1   Klein   E Dintner   1     1     IV Platz
7
2      
E Gerber   IV Platz ?   0 0,5     0,5     E Höhne IV Platz
4
0,5 0,5           1   Klodt   E Dr. Thiel   1           1      
                      E Leymann       1       1     E Kemlitz,A.       0 Klein > 1 1      
                      E Bayer     1         1     E Arslan,Ask.       0,5   1           1,5      
                                E Arnold               1       1     E Delion   1 < Klodt         1     2      
Ergebnis: 3,5 5 4 4 5,5 3 7,5 3 7,5     43   Spielrunden     Ergebnis: 4,5 4,5 4 4 6 2,5 4,5 4 3,5     37,5     Ergebnis: 1,5 4,5 3,5 1,5 5 3,5 4 4 6     33,5   Spielrunden      
                                                                                                                                                                         
1. Kreisklasse
Schachbezirk Bonn
Br Name 1 2 3 4 5 6 7 8       E.: Br Name 1 2 3 4 5 6 7 8       E.:   Br Name 1 2 3 4 5 6 7         E.:     Br Name 1 2 3 4 5 6 7         E.: Br Name 1 2 3 4 5 6 7     E.:    
1 Zukunft        M 0 0,5 0,5 0 0,5 1   0,5       3 1 Weber,C.       1 0,5 0 0,5 0 0 0 1       3   1 Weber,C. 1 0 0 0 0 0,5 1         2,5     1 Weber,C. e 0 0 1 0 0 0         1 1 Dintner 1 0,5 0 0,5 1 1 1     5    
2 Karwatzki 1 1 e 0,5 0 1 0 0,5       4 2 Klein 0 0 0,5 1 1 1 0 0,5       4   E Zukunft 0       0 1           1     2 Leymann 0,5 0 0,5 0 0,5 0 0,5         2 2 Zukunft     M 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5     4    
3 Thiel 0,5 1 0 0 e 0,5 0 e       2 3 Leymann 1 0,5 1 1 0 0,5 0         4   2 Eich             M 0 0 0 0 0 e 0         0     3 Gerber 0 1 0 0 0 1 0         2 3 Weingarz 1 0,5 0,5 0 0,5 1 1     4,5    
E Bojcevic   1 0 ek 0 0   0       1 4 Gerber          M 0,5 0,5 0 0 0 1 1 0       3   3 Höhne 1 0 1 1 1 1 0         5     4 Klodt e e 0 0 e 0,5 0,5         1 4 Kemlitz,A. 1 1 0,5 1 0 1 1     5,5    
4 Mandt 1 e 0,5 1 1 e 1 1       5,5 5 Kössler 1 0 0,5 1 1 1 1 1       6,5   4 Leymann 0,5 0,5 0 0 e 0 0         1     5 Sahinoglu    M 1 e 0,5 0 0,5 0 e         2 5 Theel 0 0,5 0,5 0 1 e 1     3    
5 Fennekohl e 1 e 1 0 0,5   1       3,5 6 Becks e 0 e 1 e e e e       1   5 Arnold e 1 1 e 0 1 1         4     6 Langanke 0 0 1 0,5 0 1 0         2,5 6 Schatlo e 0 1 1 0 1 e     3    
6 Arnold 1 1 0,5 0 0,5 e 1 1       5 7 Weingarz e 1 0,5 0 1 0 0,5 1       4   6 Fischbach 1 0,5 0 1 1 0,5 1         5     7 Bomans 1 0 e e 0 0 0         1 7 Hauck 1 e e e 0         1    
7 Fischbach e e 0 0,5 e 1 1 0,5       3 E Schatton                       0   7 Gerber 0,5 1 0 0,5 1 0 1   4     8 Fuchs 1 1 1 0 0 0,5 0         3,5 8 Ghorbanali 1 0 0 0 0 0 e     1    
8 Höhne 1 1 1 1 1 0 1 1       7 8 Bomans 0 e 0 1 0 0 0,5 0       1,5   8 Sahinoglu 1 0 ek 0,5 1 0 1         3,5     E Kriener                       0 E Kemlitz,G. 0 1   0           1    
E Soledad 1       0,5             1,5 E Kriener                           E Bayer                             E Bojcevic e e 1 1               2 E Dauer     0     0,5       0,5    
E Eich 1 1         1         3 E Bayer       VI Platz
6
            E Bojcevic                             E Theilig 0       0,5             0,5 E Papenhagen           0,5       0,5    
E Hahn     0                 0 E Sahinoglu 0   0         0   E Heeren       0               0     E Hahn 0   VII Platz 8
Abstieg
        0 E Flinkerbusch,B.             1     1    
E Jahn,O.         0             0 E Olaizola 1     1       2   E Bomans     0 V Platz 4       0     E Dr.Thiel   0,5         0,5 E Agaev   VI Platz
3
  1     1    
E Theel V Platz 3 1           1 E Hempel   1                   1                         E Wolff   1         1                    
E Kemlitz,A.   1         1 E Wolff         0 0           0                         E Görgen,P.             0,5         0,5                    
                  E Weber,D.             0 0 < Heeren   0                                                                                          
Ergebnis: 6,5 7,5 2,5 4 3,5 5 6 5,5       40,5 Ergebnis: 4,5 3,5 2,5 5,5 3 3,5 3 4,5       30   Ergebnis: 5 3 2 3 4 4 5         26   Spielrunden     Ergebnis: 3,5 3,5 4 2,5 1,5 3 1,5         19,5 Ergebnis: 6 4 3 3 3 5,5 6,5     31    
                                                                                                                                                                         
2. Kreisklasse
Schachbezirk Bonn
Br Name 1 2 3 4 5 6 7 8       E.: Br Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9     E.:   Br Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9     E.: Br Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 E.:   Br Name 1 2 3 4 5 6 7         E.: Br Name 1 2 3 4 5 6 7     E.:    
1 Hempel 1 0,5 0,5 e 0,5 1 1 e       4,5 1 Gehlhaar    M 0 0,5 0 0,5 e 1 0 1 1     4   1 Weingarz     M 1 1 1 0,5 0 0 1 1 0,5     6 1 Gehlhaar      M e e e e     e e e 0   E Arslan,B. 0 1 1 1 1 1 1         6 E Klein e           e     0    
2 Soledad     M 0 0 0 0 1 1 0 1       3 2 Eich 0,5 0,5 1 1 0,5 0,5 0,5 1 1     6,5   2 Soledad   Totalausfall, Wegzug nach USA         0 2 Flinkerbusch,B. 0 0 0,5 0 1 0 0 0 0 1,5   E Eich   herausgenommen             E Landeira             e     0    
3 Hauck 0 e 0 0 1 0 1 0       2 3 Flinkerbusch,B. 0 0 0 0,5 1 0 0 0 0,5     2   3 Kemlitz,A. 0 1 1 1 0 0 1 1 1     6 E Wolff     e 1 0 e e e   1   E Wolff     e       e         0 1 Hildebrand 0 e 0 0 1 e 0     1    
4 Sahinoglu 0 0,5 1 1 1 0 1 0       4,5 4 De la Cruz e 0 0 e e e e e e     0   4 Theel 0 e 1 1 1 0 1 1 ek     5 4 Hahn 0 0 0 0 0,5 0 0 1 e 1,5   1 Flinkerbusch,B. 0 e                   0 2 Bai 0 0 0 0 e e       0    
5 Kemlitz,A. 1 1 0 1 1 0,5 0 1       5,5 5 Flinkerbusch,S. 0 0 0 0,5 0,5 0 0 1 0     2   5 Hauck 1 0 0,5 1 1 e 1 1 0,5     6 5 Bomans e 0 0,5 1 0,5 0 0 0 1 3   2 Theilig         M 0 0 0 1 1 0 1         3 3 Hahn             M 0 0 0 1 1 0 1     3    
6 Theel 0 1 1 0 0,5 1 1 1       5,5 6 Weber,Di. 0 0 1 1 0,5 e 1 1 e     4,5   6 Schatlo 0 0 0,5 0 1 0 1 0 1     3,5 6 Richter 0 0 0 0 1 0,5 0,5 0 e 2   3 Ruge 0 e       VII Platz
2
    0 4 Richter 1 0 0 0 0,5 1 0     2,5    
E Blesgen                       0 E Olaizola                       0   E Kemlitz,G.   0       0,5   1 0,5     2 E Henrichfreise 0   0   0         0   4 Schneider,D. 1 e 0 0 1     2 5 Henrichfreise   0 0 0 e         0    
E Jahn 1             0       1 E Heeren                       0   E Weber,Di. 0 1 0,5 0 0 0 0   0     1,5 E Landeira                   0   5 Flinkerbusch,S. 0 e           0 6 Weber,D. 0 0 1 1 1 1 0     4    
E Heeren       0,5               0,5 E Hahn 0     1 0,5   0 0 1     2,5                               E Ruge 0,5 0 0 1     0     1,5   6 Görgen,P.   0     1             1 E Drewelius,M.         0 0 0     0    
                            E Landeira           0     1     1                               E De la Cruz   1       Theilig > 0 0,5 1,5   E Agaev   0 0                 0 E Heeren         1 0,5       1,5    
      VII Platz 4             E Wolff         1 0           1                               E Flinkerbusch,S. 0 VII Platz
10
        0   E Baumeister,F.   1 Arslan, Ask. > 1 1         3 E Fischer,M. 0 0               0    
                  E Souktani   VIII Platz 5                       VI Platz 5           E Dintner         1 1   E Sanabria   1 0 1 1 1           4 E v.Maltzahn   VIII Platz
7
             
                  E Czech                                   E Arslan,B.   1       1   E Textfeld: und: Arslan,A.
Dr.Thiel
      1 1   1         3 E Fuhr,St.     e     0    
                            E Agajev                                   E Görgen,P.   0           0   0   E Dr.Schneider           1 1         2 E Brüchner   0,5 1     1,5    
                            E Zelinski                                                       E Schneider,D.           0 0 1 0 1   E Dauer     1 1   1 1         4 E Gehlhaar                        
Ergebnis: 3 3 2,5 2,5 5 3,5 4 3       26,5 Ergebnis: 0,5 1 2 4,5 4 1,5 1,5 4 4,5     23,5   Ergebnis: 2 3 4,5 3,5 3 0,5 5 5 3,5     30 Ergebnis: 0,5 1 1 3 3 1,5 0,5 2 2,5 15   Ergebnis: 1 3 2 5 6 5 6 0 0 0 0 28 Ergebnis: 1 0 1 2 4,5 3 2     13,5    
  é
und:
Wenke   é
und:
Theilig   é
und:
Wenke    
  Ruge   Kriener   Czech    
  Heine,A.     Czech     Zhu    
  Wickenheiser     Offermann     Jahn    
  Rykowski   Jahn       Zelinski    
  Lölsberg   Agaev       Heine, A.    
  Richter     Lölsberg       Vogt    
        usw. 4       Offermann    
    Fazernasani  
    Dr. Thiel, C.  
    Weiß